Shutterstock
Shutterstock

Power 4 Israël centraal in Het Centrum

HELLENDOORN - Woensdag 11 september zijn ds. Hanneke Paas en Roelof Hekman te gast in Het Centrum. Beide sprekers zijn betrokken bij het Israel Platform Hellendoorn-Nijverdal (IPHN).

Dit platform bestaat uit een aantal leden van verschillende kerken en heeft contactpersonen naar een aantal kerken binnen de gemeente Hellendoorn. Het platform zet zich op allerlei manieren in om de plaats van Israël in Gods heilshandelen onder de aandacht te brengen.

De titel
Waarom de titel 'Power 4 Israel'? Omdat zij door middel van een PowerPointpresentatie lijnen trekken vanuit het Oude Testament en het Nieuwe Testament, die een verrassend zicht op de roeping van het volk Israël geven. Aan de hand van gespreksvragen of van onze eigen vragen kunnen we later op de avond in kleine groepjes of plenair met elkaar in gesprek gaan over wat we gehoord en gezien hebben. Daarnaast is er natuurlijk ruimte om iets meer van het werk van het IPHN te horen. Dit geeft een goed inzicht in hun activiteiten. U bent van harte welkom in Het Centrum, Constantijnstraat 7a, 7442 MC Nijverdal, 0548-612796. Aanvang 19.30 uur, 6 euro.

Meer berichten
 
Auto zoeker