Gezamenlijke controleactie in de gemeente Hellendoorn

HELLENDOORN - Vorige week vond de tweede regionale actieweek tegen ondermijning plaats. Samen met Brandweer Twente, de Sociale Recherche Twente, de Omgevingsdienst Twente, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Douane, de politie en medewerkers van de gemeente is er een gezamenlijke controleactie uitgevoerd.

Bij de controle in de gemeente Hellendoorn zijn zeven panden bezocht. Hierbij zijn geen strafbare feiten geconstateerd. Wel zijn er overtredingen en tekorten gesignaleerd op het gebied van onder andere de Drank- en Horecawet, brandveiligheid, milieuwetgeving en hygiënecodes. Daarnaast heeft de controle informatie opgeleverd die nader onderzoek vraagt.

Beter inzicht
De gezamenlijke controles worden uitgevoerd om de leefbaarheid in de gemeente te versterken. Daarvoor is het van belang dat iedereen staat ingeschreven op het adres waar hij of zij echt woont en dat fraude met uitkeringen of toeslagen wordt voorkomen. Het gebruik van een pand dient overeen te komen met bestemmingsplannen en vergunningen, woon- en gebruikssituaties mogen geen overlast voor de omgeving opleveren en een pand moet (brand)veilig zijn.

Brede controle
De controles stellen instanties ook in de gelegenheid om kwetsbare zorgmijders te signaleren, zodat hierop passende actie kan worden ondernomen. Door alle disciplines te bundelen en de bijbehorende instanties te betrekken, kunnen alle controles in één keer worden gedaan. Daardoor wordt mogelijke overlast door deze acties beperkt. Bovendien bevorderen dit soort controles de samenwerking tussen de diverse partners. 'We blijven deze gecoördineerde integrale controle acties uitvoeren. Onze inwoners en ondernemers moeten hier veilig kunnen wonen, leven en ondernemen. Door samen te werken merken we dat we sneller kunnen handelen. Waar alle partijen eerder apart in actie kwamen, kunnen we nu bij een bezoek veel beter inschatten wat er aan de hand is en welke acties ondernomen moeten worden', aldus burgemeester Anneke Raven.

Geef het door
Door verdachte en overlast gevende situaties te melden, kunt u helpen om uw buurt veiliger te maken. Ziet u iets verdachts neem dan contact op met de politie door te bellen naar 0900-8844 of bel bij spoed naar 112. Meldt u een verdachte situatie liever anoniem, dan kan dit via de meldlijn Meld Misdaad Anoniem via: 0800-7000.

Meer berichten
 
Auto zoeker