Foto:

Nederlandse bevolking groeit, met gemengd beeld in Twente

HELLENDOORN - De Nederlandse bevolking groeit nog steeds door. Afgelopen jaar groeide deze met 132.000 mensen, waardoor we nu met ruim 17,4 miljoen inwoners het land moeten delen. De bevolking nam meer toe dan in de afgelopen drie jaar.

De bevolkingsgroei komt landelijk met name doordat meer mensen vanuit het buitenland zich in Nederland vestigden. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Het afgelopen jaar werden ook weer meer mensen geboren dan er overleden: 170.000 geboorten, ten opzichte van bijna 152.000 sterfgevallen. In totaal kwamen er ook 272.200 mensen naar Nederland vanuit het buitenland en bijna 158.000 mensen vertrokken juist naar het buitenland. De helft van alle mensen die vanuit het buitenland naar Nederland kwam was afkomstig uit Europa. De huidige bevolkingsgroei is de grootste sinds het begin van deze eeuw. De laatste keer dat de bevolking zo snel groeide was in 1975, tijdens de onafhankelijkheid van Suriname.

Twentse trends
De bevolkingsontwikkeling in Twente is aanzienlijk minder sterk dan in de rest van het land. Sterker nog, sommige gemeenten krimpen zelfs. Zo nam de bevolking in Tubbergen af met 0,5 mensen per 1.000 inwoners. in Twenterand met 0,7 mensen per 1.000 inwoners en in Rijssen-Holten nam dit af met zelfs 3,1 per 1.000 inwoners. In ons Hellendoorn was er juist weer groei. Hier nam de bevolking toe met 3,5 mensen per 1.000 inwoners. De sterkste groei in Twente was zichtbaar in Hengelo, met 6,5 mensen per 1.000 inwoners.

Bredere context
De krimp in sommige gemeenten zoals Rijssen-Holten kan op termijn zorgwekkend zijn. Een afnemende bevolking zorgt namelijk voor een aantasting van de leefbaarheid, zeker wanneer mensen hierdoor actief wegtrekken. Minder mensen betekent immers ook minder werk, minder voorzieningen, minder jongeren en zo ook: minder toekomst voor krimpgemeenten. In Twente is al geruime tijd speculatie over de trends voor de komende decennia, hoewel dit zelfs voor de experts koffiedik kijken is.

Meer berichten