Foto:

Coöperatie Notter-Zuna neemt initiatief in landschapsbeheer

NOTTER/ZUNA - De gemeente Wierden zet een landschapscoördinator in voor het landschapsbeheer in Notter Zuna. Door deze bijdrage vanuit de gemeente kan de coöperatie Notter-Zuna aanspraak maken op €600.000,- subsidie vanuit de provincie Overijssel. Hiermee kan de coöperatie werken aan het behoud en onderhoud van het landschap in hun buurtschappen.

"Het is bijzonder om te zien hoe de inwoners van Notter en Zuna de krachten bundelen om zich in te zetten voor de toekomst van hun buurtschap. Het behoud van het cultuurhistorische landschap is daar een onderdeel van en ik ben blij dat wij vanuit de gemeente hieraan op deze manier een bijdrage kunnen leveren", vertelt wethouder Johan Coes.

Uniek
De aanpak in Notter-Zuna is uniek in Nederland omdat de coöperatie, bestaande uit betrokken bewoners, zich ook richt op duurzaamheid en sociale betrokkenheid. De coöperatie werkt bijvoorbeeld samen met de ploeg Baanbrekend, waar werklozen (met name statushouders) landschapswerk verrichten dat anders zou blijven liggen. "Het werk dat in Notter-Zuna wordt verricht is een prachtig voorbeeld van hoe onze inwoners actief taken kunnen overnemen van de gemeente zodat zij direct invloed hebben op hun eigen leefomgeving. Het zou mooi zijn als dit in toekomst ook in andere plekken in onze gemeente kan", aldus Coes.

Meer berichten