Column: Ontwikkeling

Ontwikkeling een veelzeggend woord. In het Nederlands woordenboek staat bij ontwikkeling: geestelijke vorming, algemene ontwikkeling, een zekere mate van kennis op velerlei gebied.

En wat hebben we ons ontwikkeld, de eerste zes maanden van dit jaar. Door het online werken kwam je erachter dat het voor jou super werkt, zonder al die verschillende collega's om je heen. Minder reistijd, minder stress, meer tijd voor je gezin. Nu heb je zin om 2 tot 3 dagen thuis te werken in plaats van 1 dag.

Door het volgen van de online lessen kwam jij erachter dat het voor jou ook super werkt. Lekker in je eigen kamer zonder al die drukke medeleerlingen om je heen. Dat smaakt naar meer.

Wist je dat er altijd al meer dan 4500 thuiszitters zijn die smachten naar online les? Zij stagneren in hun ontwikkeling door verschillende omstandigheden. Voor deze groep is er geen plek in de reguliere klas, omdat het niet zo past. Passend onderwijs is voor hen niet toereikend. Zij werken nu al met diverse online methodes, maar ze horen niet echt ergens bij.

Misschien zijn er nu meerdere inzichten ontstaan om een online school te creëren en dat verder te ontwikkelen. Misschien komt dit nu zelfs versneld. Dat zou een mooie ontwikkeling zijn!

Ontwikkeling is ook op je eigen niveau les krijgen. Als je uit een ander land komt en op taalgebied niet mee kunt komen, maar de andere vakken wel goed kunt dan is les krijgen in een klas lager, alleen omdat je taalachterstand hebt, erg jammer. Dat kan anders.

Daarom ben ik blij dat ik mee mag helpen met een pilot om die kinderen te ondersteunen in de Nederlandse taal, aan de hand van een super programma waar ik al 8 jaar mee werk. Begin september gaan we kijken in hoeverre ook deze kinderen zich hebben ontwikkeld.

Ontwikkeling, dat doen we samen!

Ingrid Aaltink
Kennis Educatie Centrum

Meer berichten