Afbeelding
Foto: EMILE-WILLEMS

Interview met burgemeester Raven: Er kon veel niet, maar er is zo veel gebeurd

Algemeen

Hoe zou u 2020 omschrijven?
Een bijzonder jaar. Het jaar startte zonder dat we echt wisten wat het woord ‘corona’ betekende. Totdat we geconfronteerd werden met de pandamenie. Heel veel mensen zijn getroffen. Vrienden, kennissen, buren. Ook op het gemeentehuis zijn er mensen ziek geworden. Dat betekent dat je ongelooflijk goed en snel moet schakelen, zodat de dienstverlening voor de inwoners gewoon doorgaat. Ondanks dat er nu een vaccin is, weten we niet wanneer het is afgelopen. Iedereen is coronamoe, maar helaas hebben we ons nog even aan de regels te houden. En ik doe ook nadrukkelijk een oproep aan iedereen: Houd je aan de regels!
Onze ondernemers hebben een verschrikkelijk zwaar jaar gehad, met name de horeca en recreatie. Gelukkig is de overheid met veel geld over de brug gekomen, maar of dat voldoende is, moet nog blijken. Ook gemeenten ontvangen extra geld omdat ook veel gemeentelijke voorzieningen, denk aan zwembaden, theaters, dorpshuizen en bibliotheken veel financiële schade hebben geleden. En dan heb ik het nog niet eens over de immateriële schade. Veel mensen voelen zich eenzaam en zien geen perspectief.
Er zijn gelukkig ook goede dingen gebeurt dit jaar. Voor de gemeente zijn veel doelen behaald. Dat is mooi om te zien. Hoewel het overgrote deel van de ambtenaren thuis moest werken, is er veel tot stand gekomen. De digitalisering heeft een enorme sprong gemaakt. Digitaal overleggen is heel normaal geworden. Tegelijkertijd stonden we voor een grote financiële opgave. De kosten voor met name de zorg stegen dusdanig hard dat daar moest worden ingegrepen. We zien dat we door onder meer de inzet van praktijkondersteuners bij de huisartsen en strenger beleid onze bezuinigingsopgave van 7 miljoen dit jaar gaan halen. Een topprestatie. Ondanks corona zijn er veel kavels verkocht op bedrijventerrein ’t Lochter. De woningbouw is vlotgetrokken. Dat kon omdat we Kruidenwijk Zuid hebben wegbestemd. Een technisch verhaal, maar daardoor zijn allerlei binnenstedelijke ontwikkelingen mogelijk. En dat zien we ook, bijvoorbeeld in Nijverdal en Hellendoorn. Maar ook in Haarle kan nu worden gebouwd en komend jaar willen we kijken wat we voor de andere kernen kunnen betekenen.

Veel goede dingen, is er iets waar u het meest trots op bent?
Gelukkig kunnen we op veel zaken positief terugkijken. De mensen die zorg nodig hebben, hebben die zorg ook gekregen. De minister heeft voor het eerst echt duidelijk gemaakt dat de N35 tussen Zwolle en Nijverdal moet worden aangepakt en dan met name als het gaat om de oversteken bij Haarle. Op Lochter 3 is flink aantal bedrijfskavels verkocht, in Hellendoorn Noord is volop gebouwd. Vers van de pers is het nieuws dat de ZINiN bibliotheek de beste van Nederland is. Dat is iets om echt trots op te zijn. Dat word je alleen maar als je vernieuwend bezig bent. Niet alleen boeken uitleent, maar een echte ontmoetingsfunctie hebt en veel andere activiteiten organiseert, zoals ondersteuning voor laaggeletterden en statushouders. Dat alles onder de titel Breinreis.

Vindt u 2020 ook als een wondersnel jaar gaan of heeft u het als langzaam ervaren?
"Het gekke vind ik dat het toch snel voorbijgegaan is. Wat ik heb gemist zijn alle evenementen en activiteiten die door vrijwilligers zouden worden georganiseerd. Zoals begin april de herdenking van 75 jaar bevrijding van onze gemeente, het Haarles en Helders Fees, Bruisend Nijverdal of uitvoeringen van muziekverenigingen. Ik kon niet op bezoek bij de 60/65-jarige bruidsparen. Maar dat gold natuurlijk voor iedereen. Niemand kon een feestje vieren.
Wel leek de tijd sneller te gaan, omdat we veel overlegd hebben over corona. Met de Veiligheidsregio, met ondernemers, met onze medewerkers. Vanuit het Rijk kwamen steeds weer nieuwe maatregelen. Dat heeft een enorme druk op onze organisatie gelegd. Er kwamen tientallen vragen per dag van inwoners en ondernemers.
De afspraken met de gemeente voor bijvoorbeeld paspoort of rijbewijs, moeten nu nog steeds gemaakt worden. Zomaar binnenlopen is niet mogelijk. Veel mensen bij elkaar willen we niet. Voor onze medewerkers gaat het gewone werk ook door. De zorg moet worden verleend, vergunningen moeten worden verstrekt, het afval moet worden opgehaald et cetera."

Is er 1 moment dat u het best is bijgebleven van dit jaar?
“Ik denk die zondag half maart toen plots de totale lockdown werd afgekondigd. Dat alles op stel en sprong om zes uur dicht moest. Dat was een moment waarop ik besefte dat er iets zeer ernstigs aan de hand was.
Vanaf dat moment lees ik elke dag de besmettingscijfers. Ik word er niet vrolijk van. De besmettingscijfers zijn nog steeds hoog. Tijdens de eerste golf werd onze gemeente nauwelijks getroffen, maar nu zijn er meer dan tweehonderd besmettingen per week. Dat is echt veel meer dan het gemiddelde in Nederland. Dus alsjeblieft neem de coronamaatregelen in acht. Dat is echt noodzakelijk!"

Hoe zit het met de duurzaamheidswensen van de gemeente?
“Duurzaamheid is in het collegeprogramma. ‘Duurzaam, durven, doen’ een belangrijk onderwerp. We hebben na het akkoord van Parijs een opgave voor ons land. De regio Twente heeft vervolgens de opdracht gekregen om met een Regionale Energie Strategie te komen. De gemeenteraad heeft besloten dat we in de gemeente Hellendoorn 71 gigawattuur aan duurzame energie gaan opwekken in 2030. Het mooie van onze gemeente is dat wij dit proces van onderop hebben georganiseerd. Alle kernen zijn bezig met hoe er minder energie verbruikt kan worden en hoe duurzaam energie kan worden opgewerkt. Een proces dat echt vanuit de samenleving wordt opgepakt. Niet allemaal even gemakkelijk, zeker niet nu het allemaal digitaal moet. En de verschillen zijn er natuurlijk tussen voor- en tegenstanders van windmolens en zonnevelden"

Wat zijn de ambities voor 2021?
“Woningbouwplannen voor Haarle zullen concreet worden, evenals de veilige oversteken bij de N35 in Haarle. Het kruispunt bij het politiebureau in Nijverdal wordt aangepakt, bouwprojecten zoals de oude Rabobank waar appartementen in komen, worden opgeleverd. Het is mooi om te zien dat lege plekken gevuld worden met woningen. Dat is goed voor de leefbaarheid van alle kernen. Er komt geld beschikbaar van Rijk en provincie om de plannen rondom het Nationaal Park en het Twents Reggedal te vergroten.
We willen de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning, dagbesteding en zorg beter toegankelijker maken door een nauwere samenwerking van Evenmens, Stichting De Welle en de gemeente. Ook willen we de eigen kracht van mensen versterken. Ik hoorde een voorbeeld van iemand die graag een scootmobiel wilde. Toen doorgevraagd werd bleek die persoon eenzaam te zijn. Mobiliteit alleen is dan niet de oplossing. Het is goed om door te vragen en de gecombineerde kracht van de verschillende organisaties te gebruiken.
Soweco wordt opgeheven. De medewerkers komen in dienst van de gemeente. Het is mooi te zien dat lokale ondernemers zich willen inzetten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. NOEST wordt de naam van deze nieuwe stichting."

Wat zou u de inwoners van Hellendoorn mee willen geven voor komend jaar?
“Ik hoop ondanks dat mensen coronamoe zijn, ze toch optimistisch en gezond blijven. Hoewel het vaccin binnen handbereik is, moeten we ons de komende tijd vooral aan de regels blijven houden. De mensen in de zorg hebben een ongelooflijk zwaar jaar achter de rug. Laten we hen waarderen en hen niet nog eens extra belasten, doordat mensen het niet kunnen opbrengen om zich aan de regels te houden. Noaberschap betekent ook dat we rekening houden met elkaar!
We zeggen heel gemakkelijk dat we elkaar een gezond nieuw jaar toewensen. Maar 2020 heeft ons geleerd hoe belangrijk onze gezondheid is. En voor 2021 geldt dat ik u allen een goede gezondheid wens, maar ook dat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten."

Manuela Nzenge
'Special One' Manuela gaat met Peter Douglas theater in 18 uur geleden
Afbeelding
Fairtrade documentaire: Slag om de klerewereld 18 mei, 13:45
De film heeft de Oscar gewonnen voor 'Best original screenplay'.
'Anatomy of a Fall' in ZINema 17 mei, 19:44
Hugo Wouters was in vorm bij beide wedstrijden.
Ravijnheren spelen kwartfinale eredivisie 17 mei, 11:42
Blije teams van de Marijkeschool.
Marijkeschool in regiofinale voetbal 17 mei, 07:50
Afbeelding
Eurol NK Autocross gaat van start in Haarle 16 mei, 19:50
Trainer Joost (links vooraan) met alle deelnemers tijdens de viering van hun 1-jarig jubileum. Alle mannen en vrouwen doen elke week weer enthousiast en op hun eigen niveau mee met de training.
'Opgeven vinden wij echt geen optie' 16 mei, 17:45
Afbeelding
Column: Grillige capriolen van 't härte in Heldern 16 mei, 12:11