Kerstactie voor de Minima met groot succes afgesloten

Kerstactie voor de Minima met groot succes afgesloten

HELLENDOORN/NIJVERDAL - De “Kerstactie voor de Minima”, die door de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn vrijdag 18 december voor de 27e keer is georganiseerd, is dankzij de steun van heel veel particulieren, bedrijven, scholen en instellingen, een overweldigend succes geworden.

Via de media en per brief heeft de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn u gevraagd te helpen de Kerstactie te laten slagen. Dankzij de overweldigende financiële steun, waaronder enkele zeer grote giften, die zij mede namens u mochten ontvangen was het mogelijk om met de feestdagen in zicht, 720 kerstattenties aan de minimagezinnen te overhandigen. Het is geen levensmiddelenbon van € 25,- zoals eerder vermeld, maar een levensmiddelen bon met een waarde van € 60,- geworden. Het is overweldigend en zij hebben uw hulp dan ook ervaren als “noaberschap op zijn best”. Hiervoor nogmaals hartelijke dank.

De Raad van Kerken spreekt de hoop uit, dat in 2021 de “Kerstactie voor de Minima” weer op de traditionele wijze kan worden georganiseerd.

Meer berichten
 
Auto zoeker