25 nieuwe korhoenders naar Sallandse Heuvelrug

NIJVERDAL – Staatsbosbeheer wil 25 korhoenders uit Zweden halen. Het plan is om de vogels bij de huidige populatie op de Sallandse Heuvelrug te plaatsen.

Volgens boswachter Ine Nijveld heeft de populatie op de heuvelrug het erg moeilijk. “Dit komt door de slechte kwaliteit van de natuur op het moment”, aldus Nijveld. Het veelbesproken stikstofprobleem zorgt ook voor problemen op de heide. Door de stikstof die voorkomt uit industrie, verkeer en landbouw verzuurd de grond. “De bodem is ondertussen zo zuur als schoonmaakazijn”, zegt de boswachter. Dit zorgt voor minder planten. Minder planten betekent op zijn beurt voor minder insecten, het eten van het korhoen.

Wisselwerking
Tijd voor verbetering van de heide en pas daarna de korhoenders importeren is er niet. “Als er geen bestaande populatie is, dan kan gaan de nieuwe vogels zwerven”, legt ze uit. Naar schatting lopen er op dit moment tien tot vijftien korhoenders op de heuvel. Volgens Nijveld doet Staatsbosbeheer er alles aan om de bodem optimaal te maken voor de dieren. “Om de zuurgraad op te heffen strooien wij steenmeel. Verder branden en maaien we de heide.”

Problemen
“We doen dit niet alleen voor de korhoen, maar voor alle dieren die op de heide leven.” Ze zegt dat al het leven op de heide baat heeft bij de maatregelen die Staatsbosbeheer op dit moment uitvoert. “We hebben geen invloed op stikstofdepositie, maar dat is niet het enige probleem.” Ook versnippering van heide en verdroging zijn problematisch voor de leefbaarheid volgens de boswachter. “En daar kunnen we wel wat aan doen.” De opkomst van de wolf zal in ieder geval niet voor problemen zorgen. “Daar is het korhoen veel te snel voor”, lacht ze.

Mensen
“Wat ik heel belangrijk vind is dat wij als mensen dit de natuur aandoen”, vertelt Nijveld. De boswachters krijgen vaak de vraag hoe ver ze moeten gaan in de maatregelen. “Mensen moeten beseffen dat door ons handelen de problemen zijn ontstaan. Wij nemen een veel te groot beslag op de aarde. We moeten de verantwoordelijk nemen om er voor zorgen.”

Tekst: EG-WÉL


Meer berichten
 
Auto zoeker