<p>Ans en Henk op hun werkplek bij Stichting De Welle. Hier bespreken ze welke nieuwe statushouders in onze gemeente komen, waar ze vandaan komen en welke acties ze moeten ondernemen.</p>

Ans en Henk op hun werkplek bij Stichting De Welle. Hier bespreken ze welke nieuwe statushouders in onze gemeente komen, waar ze vandaan komen en welke acties ze moeten ondernemen.

(Foto: VluchtelingenWerk)

‘Soms zijn het net Nederlanders’

NIJVERDAL - Deze week in ‘Vrijwilligers maken Hellendoorn een onderdeel van Stichting De Welle: VluchtelingenWerk. Ans Winkels en Henk Veenstra vertellen wat vrijwilligers voor de statushouders in de gemeente Hellendoorn (kunnen) betekenen.

Ans is al bijna dertig jaar actief bij VluchtelingenWerk, waarvan ze de laatste jaren als ‘thuisbegeleider’ werkt. “Door de jaren heen heb ik onze vluchtelingen wel goed leren kennen,” vertelt ze. “Niet dat ik ze allemaal persoonlijk ken, maar hun gebruiken, de verschillende culturen, hoe ze met hun nieuwe situatie omgaan. Als VluchtelingenWerk Hellendoorn/Nijverdal organiseren we elk jaar diverse activiteiten om statushouders en Nederlandse inwoners van de gemeente met elkaar kennis te laten maken. Dan zie je veel verschillen, maar ook veel overeenkomsten. Soms is het voor deze mensen net zo moeilijk om hulp te vragen als voor ons. In dat opzicht zijn het net Nederlanders.” Ans lacht. “Ik denk nog regelmatig terug aan onze jubileummiddag in 2013. Alle culturen samen. Wat een mooie verbindingen kwamen daar tot stand.”

Waardering

“Wat ik bij al mijn werkzaamheden ervoer, maar als thuisbegeleider nog veel meer is de waardering die de mensen hebben voor alles wat ik doe. Als ze hier komen hebben ze helemaal niets en geen idee hoe ze hun leven kunnen inrichten. Als thuisbegeleider neem je ze min of meer aan de hand en leer je ze het leven in Nederland en nog meer specifiek: het leven in Nijverdal. Je gaat mee naar gesprekken bij de gemeente, Reggewoon en soms zelfs dokter of tandarts. Als ze een woning toegewezen krijgen neem je ze mee naar de meubelopslag van VluchtelingenWerk, waar ze meubels en huisraad uit mogen zoeken. Je gaat mee naar de supermarkt en legt uit wat ze met de verschillende brieven moeten doen die binnenkomen. In het begin is dat best intensief, maar vaak kunnen ze al snel veel dingen zelf. Dat is de insteek, je maakt ze wegwijs tot ze zelfstandig verder kunnen.”

Coördineren

Henk Veenstra is coördinator bij VluchtelingenWerk en leidt alle werkzaamheden van de vrijwilligers in goede banen. Hij doet ook de eerste intake en koppelt een vrijwilliger aan  de statushouders. “Als wij bericht krijgen dat er statushouders voor onze gemeente zijn, ga ik naar het asielzoekerscentrum voor een eerste kennismaking. Na een uitgebreid gesprek waarin van alles aan de orde komt, krijg ik meestal wel een goed beeld vanwat ze nodig hebben. Belangrijkste vragen daarbij zijn ‘wat wil je’ en ‘wat heb je gedaan’. Naar aanleiding van die intake maken we een plan van aanpak. Sommige statushouders hebben alleen in het begin wat begeleiding van ons nodig, andere bijna doorlopend. Als ze hier al veel familie of kennissen hebben, nemen die ze vaak wel onder hun hoede. Waarbij wij er dan wel een beetje op toezien dat ze niet alleen in hun eigen kringetje blijven, maar daadwerkelijk integreren.”

Met de nieuwe vluchtelingenstroom die dit jaar op gang is gekomen kan VluchtelingenWerk Hellendoorn/Nijverdal diverse nieuwe thuisbegeleiders gebruiken. Wie interesse heeft en meer wil weten over het werken als thuisbegeleider kan contact opnemen met Henk via e-mail h.veenstra@stichtingdewelle.nl of telefonisch 0548-638794.

Stichting De Welle is de vrijwilligersorganisatie van de gemeenten Hellendoorn en Wierden. Zij verbinden vraag en aanbod en initiëren veel activiteiten voor diverse bevolkingsgroepen die gedragen worden door vrijwilligers. Met de reeks artikelen over vrijwilligerswerk in deze krant geven zij inzicht in hun werkzaamheden.

Meer berichten
 
Auto zoeker