<p>Dankzij de nette begroting kan ook de hondenbelasting afgeschaft worden. Dit ongetwijfeld tot groot genoegen van menig hondenbezitter.</p>

Dankzij de nette begroting kan ook de hondenbelasting afgeschaft worden. Dit ongetwijfeld tot groot genoegen van menig hondenbezitter.

Begroting 2022 toont een positief beeld

HELLENDOORN - Het college van Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn heeft dinsdag de programmabegroting voor 2022 gepresenteerd, evenals de meerjarenbegroting tot en met 2025. Het college is positief gestemd; naast dat het goed lukte om de begroting sluitend te krijgen is er zelfs geld voor nieuwe investeringen én wensen.

Dat de gemeente een sluitende begroting kan presenteren met ruimte voor investeringen is op zich al een hele prestatie in deze uitdagende tijd. Zo trekt de coronacrisis een zware wissel op gemeentelijke begrotingen en de moeilijk beïnvloedbare zorgkosten stijgen gewoon door. De komende jaren krijgt Hellendoorn te maken met grotere opgaven, het college blijft dan ook zeker behoedzaam. De verwachting is dat er in 2023-2025 tekorten zouden kunnen ontstaan, die wel gedekt worden áls het Rijk zijn uitspraken nakomt, zo benadrukt het college.

De pandemie en de brede gevolgen daarvan spelen in de nieuwe begroting nog een zekere rol. Zo stelt de gemeente voor 2022 en 2023 ongeveer 650.000 euro beschikbaar wat ten goede komt aan preventie en aanpak van sociale en psychische problemen bij jongeren en jongvolwassenen. Verder komt dit ten goede aan brede investeringen voor de gezondheid en welzijn van inwoners, een generatievriendelijke leefomgeving en een samenleving waarin iedereen mee kan doen. De gemeente zal dit alles uiteraard samen met diverse partners oppakken. Aansluitend hierop moet het Sociaal Plein in 2022 verder vorm krijgen. Dit is dan een centrale plek waar inwoners terecht kunnen voor zorg en ondersteuning in de brede zin. Verder is er voldoende ruimte om maatschappelijke voorzieningen te blijven steunen, zoals de subsidie voor de Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal die zich wil vestigen in de Rooms-Katholieke kerk in Nijverdal.

Op het gebied van zorg noemt de gemeente de ontwikkelingen in de jeugdzorg als een uitdaging. Zo is de realistische verwachting dat de kosten de komende jaren door zullen stijgen, mogelijk met een miljoen euro. De hoop bij de gemeente is uiteraard dat er vanuit het Rijk duurzaam voldoende geld komt om deze belangrijke taak goed uit te kunnen voeren zonder ieder dubbeltje drie keer om te hoeven draaien. Dit blijft dus wel een onzekere factor voor latere jaren.

Het positieve beeld maakt een andere, langgekoesterde wens mogelijk namelijk het afschaffen van de hondenbelasting. In 2022 hoeft men deze niet meer te betalen. Verder worden de lokale belastingen alleen met de gebruikelijke inflatiecorrectie van 2,4 procent verhoogd. In andere gemeenten ligt dit fors hoger door financiële tekorten. In de nieuwe begroting maakt de gemeente verder nog eens 164.000 euro extra vrij voor het onderhoud aan groen. Hiermee kan men onder meer het groen visueel aantrekkelijk houden, maar ook de biodiversiteit versterken.

Meer berichten
 
Auto zoeker