Bijzondere dienst: Samen Zingen - Samen geloven

In “De Schoof” aan Brugstraat 10 in Daarlerveen is op zondag 21 november om 19.00 uur een Samen Zingen-Samen Geloven dienst. 

DAARLERVEEN - “Dit is een ‘dienst met een bijzonder karakter’ waarin wij bekende liederen uit het Liedboek voor de Kerken & Evangelische Liedbundel zingen (voorheen bekend als “ouderendienst” en/of “dienst met oude bekende liederen”)”, zo laat de organisatie weten.

“De inspiratie kwam naar aanleiding van een vraag en een ‘dienst met een bijzonder karakter’ waar Genesis 26:1-2, 12-25 centraal stond. Izak die de putten van zijn vader Abraham weer opgroef en hij gaf ze dezelfde naam als zijn vader ze gegeven had. Ook groef hij een nieuwe put en gaf  hem een nieuwe naam. In deze tijd hoor je vaak: ‘Wij leven in een onzekere tijd.’ De Bijbel geeft ons echter een toekomst vol van hoop. Ook lezen wij over de aanloop naar die toekomst vol van hoop. Wij overdenken de woorden van Jezus (Matthéüs 24:1-13) en wat Johannes op Patmos zag (Openbaring 6:1-8).”

De leiding is in handen van commissieleden. Gemeenteleden werken weer aan deze dienst mee en een gastmuzikant begeleidt de samenzang.

Meer berichten
 
Auto zoeker