Afbeelding

Schoolzorgondersteuners actief op vijf scholen

Algemeen

HELLENDOORN - Na de zomervakantie is een pilot gestart op 5 scholen in de gemeente. Deze scholen krijgen hulp van een schoolzorgondersteuner. Met als doel om kinderen, ouders en leerkrachten binnen de school in een vroeg stadium te ondersteunen bij zorg gerelateerde problemen en daarmee de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp te versterken. 

De ondersteuner is actief bij de Reggewinde, de Veenbrug, de Wingerd, Reggewijs en de Elimschool. Op de scholen is al een intern begeleider aanwezig en die draagt zorg voor het onderwijsdeel. De schoolzorgondersteuner richt zich op het zorgdeel. Vanuit de Jeugdwet, die in 2015 geïntroduceerd is, zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor het beleid op preventie en vroegsignalering. Bij de huisartsen is de gemeente al in 2019 gestart met een praktijkondersteuner jeugd GGZ. Door het vroegtijdig signaleren van problematiek lukt het steeds beter om zwaardere jeugdhulptrajecten te voorkomen. Deze positieve ervaring en het voorbeeld van gemeente Hengelo dat al een aantal jaar succesvol werkt met schoolzorgondersteuners is reden voor de start van de pilot.   

“Het is zo mooi om te zien dat onze inzet effect heeft. Je wilt dat een kind, kind kan zijn. En als er problemen zijn, wil je die zo snel mogelijk oplossen. Dat is zo belangrijk voor het kind, maar ook voor de ouders. Soms is er net een extra zetje nodig om weer in je kracht te staan. Door de korte lijnen die we hebben met de leraren en ouders, kunnen we heel snel actie ondernemen. Door er snel bij te zijn, kunnen we ook direct kijken of het nodig is om specialistische hulp in te schakelen. Dit is heel fijn voor ouders, omdat zij anders vaak een heel traject doorlopen totdat ze de daadwerkelijke hulp voor hun kind ontvangen. Nu kunnen we dat direct regelen. Het helpt om samen problemen als autisme en gedragsproblemen te bespreken die spelen in de klas of bij een leerling. We kijken mee en geven advies of nemen deel aan een gesprek met de ouders. Per school zijn we één dagdeel per week beschikbaar”, vertelt schoolzorgondersteuner Rianne Bosch. 

Om het effect van de inzet van de schoolzorgondersteuner te meten wordt een monitor ingezet. Deze monitor wordt ingevuld door de ondersteuner zelf, ouders, leerklachten, de jeugdverpleegkundige en de intern begeleider. Daarnaast vinden er drie evaluatiemomenten per schooljaar plaats. Ook worden de registratiegegevens van de jeugdhulp gebruikt om te kijken of er een afname is in de jeugdhulptrajecten. “Dat is natuurlijk waar we het voor doen. Zorgen dat kinderen niet in een jeugdhulptraject hoeven te komen. Door er vroeg bij te zijn en direct hulp te bieden, hopen we dat dit lukt”, vertelt wethouder Anja van den Dolder, die erg blij is met de start van de schoolzorgondersteuners.

Afbeelding
Voorstelling ‘Hoopvol’ in Openluchttheater 1 uur geleden
Afbeelding
Gerben Löwik Classic gaat langs mooiste plekjes 3 uur geleden
Afbeelding
De mooiste plekken in het hart van Overijssel 7 uur geleden
Afbeelding
Uitreiking Cultuurprijs aan actrice Johanna ter Steege 19 uur geleden
Afbeelding
Waterpolozussen terug bij Het Ravijn 21 uur geleden
Afbeelding
Gratis inzameling van plastic verpakkingen en glas voor organisaties en bedrijven gisteren
Afbeelding
Nijverdals Mannenkoor huldigt jubilarissen 16 mei, 12:01
Afbeelding
Reflectie van ChristenUnie op plannen Koestraat 16 mei, 09:54