Elk klaslokaal heeft een themamuur die  steeds verder wordt uitgebreid gedurende de periode dat een bepaald onderwerp centraal staat tijdens de wereldoriëntatielessen.
Elk klaslokaal heeft een themamuur die steeds verder wordt uitgebreid gedurende de periode dat een bepaald onderwerp centraal staat tijdens de wereldoriëntatielessen.

Kernwaarden Dalton belangrijk

Algemeen

Openbare Daltonschool Reggewijs is een nieuwe school, ontstaan uit een fusie van de basisscholen ’t Heem en de Peppel. De school geeft onderwijs in het gebouw De Twijn en biedt modern onderwijs. Bewust is gekozen om de nieuwe fusieschool een daltonschool te laten zijn, zoals basisschool ’t Heem al was. We vinden de kernwaarden van het daltononderwijs namelijk belangrijk. 

NIJVERDAL - Zo werken we bewust aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid van onze leerlingen, waardoor ze beter in staat zijn eigen keuzes te maken die voor hun goed werken. Ook kunnen leerlingen die acht jaar daltononderwijs genoten hebben over het algemeen beter samenwerken, omdat dit een belangrijk onderdeel van ons onderwijs is. We werken dagelijks aan deze vaardigheden, want het zit in ons onderwijs verweven. Uiteindelijk wil je toch dat jouw kind zich zelfstandig redt in onze maatschappij.

Talenten

Wij hebben oog voor de talenten van onze leerlingen. Door thematisch en geïntegreerd te werken binnen het vakgebied wereldoriëntatie, krijgen de leerlingen de kans de wereld te ontdekken, passend bij hun eigen manier van leren. Aan de hand van verschillende opdrachtkaarten, die aansluiten bij de meervoudige intelligenties, verdiepen de leerlingen zich in het thema van wereldoriëntatie. Dit is terug te zien in de leslokalen. Elk lokaal heeft een themamuur die de leerlingen samen steeds verder uitbreiden gedurende de periode.
Daarnaast zorgen we voor een breed aanbod aan boeken, met dank aan bibliotheek Nijverdal.

Onze leerlingen krijgen de ruimte en vrijheid om werkplekken binnen en buiten het eigen leslokaal te zoeken. Daarnaast gebruiken we de speelplaats vaak om les te geven. Dit past goed bij onze visie om leerlingen veel de gelegenheid te geven zich te bewegen. Veel beweging zorgt voor een goede fysieke ontwikkeling, maar ook voor de nodige ontspanning.


Plezier in leren

Een belangrijk uitgangspunt van onze school is het plezier hebben in het leren. Onze leerlingen krijgen veel vrijheid en hebben veel invloed op de manier waarop zij hun taken willen oppakken. Zo kunnen zij bijvoorbeeld zelf de volgorde van hun taken bepalen. Wij noemen dit ‘vrijheid in gebondenheid’.
Onze leerlingen zijn het gewend dat hun leerkracht de leerdoelen met ze bespreekt. Als je weet wat je moet leren en waarom, raak je meer gemotiveerd. Daarbij leren de leerlingen om zelf keuzes te maken op welke manier zij hun doelen willen bereiken.
Reggewijs heeft daarnaast een speciaal programma ontwikkeld voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Iedere woensdag krijgen deze leerlingen les van een van onze gespecialiseerde leerkrachten.

Op Daltonschool Reggewijs zien we leerlingen, ouders en leerkrachten met ‘lef’. Allen werkend vanuit een visie waarbij we zelfstandig leren werken aan uitdagende doelen, stappen leren zetten naar het onbekende, verantwoordelijke keuzes leren maken en samen leren werken.

Bent u geïnteresseerd in onze school, maak dan gerust een afspraak:
P.C. Stamstraat 2B,
Tel. 0548-616706
E-mail: reggewijs@varietas.nl

Afbeelding
Voorstelling ‘Hoopvol’ in Openluchttheater 2 uur geleden
Afbeelding
Gerben Löwik Classic gaat langs mooiste plekjes 4 uur geleden
Afbeelding
De mooiste plekken in het hart van Overijssel 8 uur geleden
Afbeelding
Uitreiking Cultuurprijs aan actrice Johanna ter Steege 20 uur geleden
Afbeelding
Waterpolozussen terug bij Het Ravijn 22 uur geleden
Afbeelding
Gratis inzameling van plastic verpakkingen en glas voor organisaties en bedrijven 16 mei, 14:06
Afbeelding
Nijverdals Mannenkoor huldigt jubilarissen 16 mei, 12:01
Afbeelding
Reflectie van ChristenUnie op plannen Koestraat 16 mei, 09:54