Meer dan een gewone basisschool

De openbare Daltonschool Reggewinde is een groeiende school en heeft twee locaties, namelijk een locatie in de Kruidenwijk en een locatie in Hellendoorn. De school werkt met een continurooster, wat ideaal is voor werkende ouders. Reggewinde kenmerkt zich door haar kleinschalige karakter, iedereen kent elkaar. Dit vinden wij belangrijk. Ieder gezin is welkom, ongeacht levensovertuigingen, ras of geaardheid.

NIJVERDAL/HELLENDOORN - Reggewinde is meer dan een basisschool waar de kinderen goed onderwijs krijgen in de basisvakken rekenen, lezen en schrijven. De school bereidt de kinderen voor op hun rol in de samenleving. Dit betekent dat de leerlingen leren zelfstandig hun taken te plannen en uit te voeren en dat ze leren samen te werken, waarbij zij veel keuzevrijheid krijgen, passend bij hun leeftijd en ontwikkeling. Kinderen leren niet alleen feiten, ze worden aangemoedigd goede vragen te stellen. Het onderzoekend leren is een belangrijk onderdeel van het onderwijs. De school is dan ook beslist geen traditionele basisschool met enkelvoudige groepen. Daltonschool Reggewinde heeft bewust voor combinatiegroepen gekozen, waarbij de groepen klein zijn. Bovendien zet onze school extra leerkrachten in om individuele leerlingen of kleine groepjes extra te kunnen begeleiden.

Als Daltonschool geven wij de kinderen veel vrijheid, maken ze medeverantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling, maar moeten daar dan wel verantwoording over afleggen. Je ziet dan ook in de praktijk de kinderen veel samenwerken, niet alleen met leeftijdsgenootjes maar vaak ook groepsdoorbrekend. De leerlingen worden aangemoedigd eigen initiatieven te nemen. Wanneer u de school bezoekt, zult u dan ook een grote bedrijvigheid aantreffen. Kinderen die een werkstuk of presentaties voorbereiden, leerkrachten die aan een groepje kinderen klassikale instructie geven en kinderen die zelfstandig of in tweetallen met hun rekenwerk bezig zijn. Dit betekent dat de leerlingen over het algemeen erg gemotiveerd zijn en dat de school weinig gedragsproblemen kent.  

Daltonschool Reggewinde mag zich De Vreedzame School noemen. Veel aandacht wordt besteed aan de persoonlijkheidsontwikkeling en de sociale vaardigheden van de kinderen. Ze leren zelfstandig conflicten op te lossen, leren omgaan met onderlinge verschillen en meningen. Reggewinde is een school waar hard gewerkt wordt aan hoge opbrengsten, waar veel gelachen wordt en iedereen zich welkom voelt. Ook heeft de school zich steeds meer gespecialiseerd in het lesgeven aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze moderne manier van onderwijs geven, mail of bel gerust voor een afspraak met de directeur, de heer Rob Huberts, (rob.huberts@varietas.nl) of met de locatieleider, mevrouw Josine de Ruiter (j.deruiter@varietas.nl).
Locatie Kruidenwijk: Morgenster 2 (tel. 0548-617316),
Locatie Hellendoorn: Raadhuisstraat 15 (tel. 0548-655092).

https://reggewinde.nl

Meer berichten
 
Auto zoeker