Jeroen en Finy in overleg, in aanloop naar het symposium. Ze zijn er allebei intens bij betrokken en zien veel kansen voor een betere situatie op de woon- en zorgmarkt voor ouderen.
Jeroen en Finy in overleg, in aanloop naar het symposium. Ze zijn er allebei intens bij betrokken en zien veel kansen voor een betere situatie op de woon- en zorgmarkt voor ouderen. Foto: A. van Ipenburg

‘Tijd is rijp voor nieuwe woonvormen’

Algemeen

NIJVERDAL - Het is tijd dat wij als burgers actief mee gaan denken over wonen en zorg, met name voor de oudere inwoners in de gemeente. Daarom houden de lokale ouderenbonden PCOB en KBO hier op donderdag 29 september een symposium over.

“Het is niet alleen een avond voor leden van deze verenigingen, niet alleen voor ouderen, het is voor iedereen”, vertelt Finy Kelder, netwerkadviseur bij de KBO. “Dat klopt”, valt Jeroen Piksen, voorzitter van de PCOB, haar bij. “De eerste insteek is wel de vraag hoe we wonen en zorg binnen de gemeente Hellendoorn voor de oude(re) inwoners kunnen waarborgen, maar daar zijn de jonge(re) inwoners ook bij gebaat. Ouderen hebben de sleutel in handen bij de doorstroming op de woningmarkt. Het vrijkomen van een grote woning van ouderen, levert over het algemeen vijf verhuisbewegingen op. Wat weer mooie, nieuwe kansen oplevert voor starters en jonge gezinnen op de woningmarkt. Zij kunnen dan eindelijk een betaalbare woning kopen.”

Mede-eigenaar

De avond staat onder leiding van Ferenc van Damme, communicatie- en participatiestrateeg bij de provincie Overijssel. Zijn opvatting is dat je als burger geen klant bent van de overheid, maar een mede-eigenaar. Hij zal gedurende de avond op zoek gaan naar manieren om burgers actief bij het woonbeleid van de gemeente te betrekken. “Wij hopen op veel deelnemers, zodat er ook veel ideeën komen”, zegt Finy. “Het is de bedoeling dat iedereen zijn verwachtingen, wensen, vragen en suggesties op het gebied van wonen en zorg daar kan uiten. De kloof tussen thuis wonen en het verpleeghuis wordt steeds groter en daarom hebben wij, de ouderenbonden, er bij de politiek sterk op aangedrongen nieuwe vormen van wonen en zorg te ontwikkelen. En daarin hebben wij al diverse stappen gezet. Zo is het tegenwoordig mogelijk een wooncontainer in je tuin te plaatsen, waar je ouders kunnen wonen zolang jij mantelzorg geeft.”

Integrale aanpak

“Wonen en zorg vragen een integrale aanpak van gemeente, woningcorporatie, zorgverzekeraars en verpleeghuizen”, vult Jeroen aan. “Daarom zijn we erg blij dat Reggewoon deze avond aanwezig is om alle aanwezigen te vertellen over hun plannen. Over hun participatie in De Noaberhof en de aankoop van de Hoge Es.”

Laatste woonfase

“We hopen met deze avond ouderen te stimuleren actief na te denken over hun laatste woonfase”, vervolgt Finy. “Welke kansen zien zij en welke knelpunten? Wat zijn hun diepste verlangens?”

“De projecten die hier in de gemeente de laatste jaren zijn opgestart, nemen toch al snel vijf jaar in beslag”, zegt Jeroen. “Binnen zo’n groepje initiatiefnemers valt in die vijf jaar regelmatig een lid weg. Daarbij worden ouderen ook nog eens geconfronteerd met een doolhof aan wet- en regelgeving. Daarom komen wij ook met dit symposium, om te kijken hoe we tot goede, betaalbare woningen voor ouderen kunnen komen. Voor de mensen met diepe zakken is het allemaal niet zo moeilijk, maar voor de rest is het knap lastig. Als we op 29 september nou veel goede ideeën, suggesties en aandachtspunten krijgen, kunnen we, misschien in de vorm van een werkgroep, verder werken aan vervolgstappen en op termijn met adviezen komen.”

PCOB en KBO lijken misschien ‘rivaliserende’ ouderbonden, maar niets is minder waar. Door de jaren heen zijn de bonden nader tot elkaar gekomen en ze delen nu graag hun expertise met elkaar. Dit symposium en eerdere samenwerkingen zijn mooie voorbeelden hoe zij elkaar kunnen versterken. Uiteindelijk hebben zij toch hetzelfde doel: het welzijn van de ouderen behartigen.

Symposium wonen en zorg

Het symposium vindt donderdag 29 september vanaf 19.30 uur plaats in ‘Het Centrum’. Iedereen is welkom en de inbreng van jongeren wordt ook erg gewaardeerd. Na het ‘officiële’ gedeelte kan iedereen gezellig napraten onder het genot van een hapje en drankje.

Afbeelding
'Wij willen een gezellige kerstborrel' 14 uur geleden
Afbeelding
'Het is ontzettend leuk om te doen' 18 uur geleden
Afbeelding
SamenZijn weer op HOi fm 19 uur geleden
Afbeelding
'Je komt makkelijk in de verleiding' 22 uur geleden
Afbeelding
La Syndicaliste: schokkend en waargebeurd verhaal 2 dec., 19:24
Afbeelding
Midwinterhoornwandeling 2 dec., 17:44
Afbeelding
Open avond Kring Kunst in de Kamer Nijverdal 2 dec., 12:08
Afbeelding
Komt SOS met vervolg symposium? 2 dec., 10:10