Foto: Evenmens, L. Smit

Week van de Jonge Mantelzorger!

HELLENDOORN - Jong, maar wel al zorgen voor een ander; 3 tot en met 9 juni is het de Week van de Jonge Mantelzorger. Want ook zij tellen mee! Ook in de gemeente Hellendoorn is er in de Week van de Jonge Mantelzorger extra aandacht voor deze doelgroep.

Een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland heeft een ouder met psychische of lichamelijke problemen, een verslaving of een beperking. Vaak hebben zij verantwoordelijkheden die helemaal niet passen bij hun leeftijd. De impact die deze verantwoordelijkheden hebben op de jongeren, mag niet onderschat worden. Het vroegtijdig zorgdragen voor een familielid, kan verschillende gevolgen hebben. Jongeren die thuis met een zorgsituatie te maken hebben, vinden het soms zwaar om dit te combineren met school of een vrijetijdsbesteding. Schoolverzuim, weinig contact met leeftijdgenoten, minder goed presteren op school en een slecht zelfbeeld zijn slechts enkele gevolgen hiervan.

Evenmens Hellendoorn
Ook Evenmens Hellendoorn heeft activiteiten in de Week van de Jonge Mantelzorger! Op 1 juni is de Kick Off: Een gave Adventure Day bij Adventure Point in Den Ham. Alle jonge mantelzorgers bekend bij Evenmens, ook uit de gemeente Hellendoorn, zijn welkom! Op woensdag 5 juni wordt er een filmmiddag voor jonge mantelzorgers georganiseerd bij het ZINiN Theater. Doelgroep: kinderen van 6 tot en met 15 jaar. Meer informatie over deze activiteiten en de beschikbaarheid kunt u krijgen via Annelies Slager, email: aslager@evenmens.nl. Meer informatie: www.evenmens.nl/weekvandejongemantelzorger

Mantelzorgconsulent
In de gemeente Hellendoorn kunnen jonge mantelzorgers terecht bij mantelzorgconsulenten van Evenmens. Deze consulenten gaan met de kinderen en jongeren zelf in gesprek en bieden een luisterend oor. Ook zijn er bijeenkomsten waar de kinderen en jongeren ervaringen met andere jonge mantelzorgers kunnen delen aan de hand van verschillende onderwerpen zoals emoties, grenzen stellen en het kennen van eigen kwaliteiten. Daarnaast worden regelmatig leuke activiteiten georganiseerd.

Behoeften
"Als consulent kom je bij de mensen thuis om kennis te maken met de jonge mantelzorger", vertelt Annelies Slager, consulent jonge mantelzorgers. "Uit dit gesprek komt naar voren wat de behoefte is van de jonge mantelzorger. Heel vaak is een ontspannende activiteit een fijne uitlaatklep voor de jongere. Op die dag kunnen ze even zonder zorgen genieten en staan ze zelf in het zonnetje. Het komt ook voor dat de ouders en de jonge mantelzorgers het fijn vinden als er met enige regelmaat iemand is voor de jonge mantelzorger. In deze gevallen zoeken we naar een maatje voor het kind. Je ziet dan dat zich mooie dingen ontwikkelen. De jonge mantelzorger krijgt aandacht, kan zijn verhaal kwijt en is even uit de zorgsituatie. Zo kunnen we samen met de ouders ervoor zorgen dat iedereen binnen het gezin voldoende aandacht krijgt", aldus Annelies Slager.

Meer berichten
 
Auto zoeker