Foto: Shutterstock

Dorcas Voedselactie

NIJVERDAL - In de maand november wordt voor de vierentwintigste keer de Dorcas Voedselactie gehouden. Vele vrijwilligers en consumenten in heel Nederland dragen hier een steentje aan bij. Op honderden locaties in Nederland - in supermarkten, kerken en scholen - zamelen tienduizend vrijwilligers samen met consumenten producten en geld in voor de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië.

Zij delen voedsellijstjes uit aan het winkelend publiek, waarop producten staan die samen een voedselpakket vormen. Klanten kopen een extra product en geven dit af aan de vrijwilligers. Na sortering worden de pakketten naar de plaats van bestemming vervoerd en zorgt een lokale partner dat ze bij de juiste mensen worden gebracht. In Nijverdal wordt de Dorcas Voedselactie op zaterdag 16 november gehouden op de volgende locatie(s): AH centrum, Jumbo centrum en Kruidenwijk, Aldi Groot Lochter en centrum en COOP Smidsweg.

Steun aan allerarmsten
Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de allerarmsten. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen, vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet meer uit. Een voorbeeld is de 57-jarige Adrian uit Oekraïne. De winter komt er aan en dat is voor hem een zware periode. Hij komt dan nauwelijks de deur uit vanwege kou en sneeuw. Zijn vrouw heeft diabetes en zijn kinderen werken in het buitenland. Hij verloor zijn baan tijdens de crisis. Het is letterlijk kiezen: of brandhout voor de kachel of een zak aardappelen. Met een voedselpakket wordt het leven de komende wintermaanden dragelijker. Het pakket is een bemoediging, een belangrijk steuntje in de rug. We laten hiermee zien dat duizenden mensen in Nederland om mensen zoals Adrian geven.

Breder programma
Het voedselpakket is onderdeel van een breder programma van Dorcas. De organisatie helpt juist ook door in de omgeving van Adrian mensen te zoeken die op hem kunnen letten en praktisch ondersteunen. Zo ontstaat er een sociaal vangnet en is de ondersteuning van Dorcas op den duur niet meer nodig.

Meer berichten
 
Auto zoeker