N35 Haarle: “Vorderingen richting een oplossing”

N35 Haarle: “Vorderingen richting een oplossing”

HAARLE - “Er zijn veel woorden gezegd over de N35”, zegt bestuurslid Ron Vloedgraven van Plaatselijk Belang Haarle. Eindelijk lijkt er voor het dorp een oplossing te komen.

Al dertig jaar zet Plaatselijk Belang Haarle zich in voor verbetering van de verkeersveiligheid bij de autoweg. “Sinds 1991 liggen de plannen ter verbetering van de N35 op tafel”, aldus Vloedgraven. Het gaat hierbij om de kruisingen Tunnelweg/Molenweg en Stationsweg/Almeloseweg. Er speelde jarenlang een grote lobby. “Er zijn vorderingen richting een oplossing.” Volgens Vloedgraven heeft vooral de gemeente Raalte veel voor elkaar gekregen, waar de gemeente Hellendoorn het tegenovergestelde resultaat had. “Het was een beetje lullen als brugman.”

We moeten dit samen doen
Ondertussen heeft wethouder Beintema van de gemeente Hellendoorn toegezegd rond februari/maart met een concreet antwoord te komen voor Haarle. “We zijn heel kritisch geweest”, meent Vloedgraven. “We zijn blij met de toezegging die de wethouder nu heeft gedaan. We blijven het volgen en we hebben er vertrouwen in dat er eindelijk iets gaat gebeuren. We moeten dit samen doen.” Vanuit de rijksoverheid heeft minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen het punt op een prioriteitenlijst gezet.

Wens
Volgens Plaatselijk Belang is de wens een ongelijkvloerse kruising. “Het is een wens, maar het is nu lastig inschatten of het haalbaar is.” Voor nu liggen er volgens Vloedgraven twee mogelijkheden voor de N35. “Omdat die keuze nog niet is gemaakt weten we niet of een ongelijkvloerse kruising dé oplossing is.” De autoweg is meermaals in diverse media besproken. Vaak leek Haarle aan het kortste eind te trekken. Zo werd er geld beschikbaar gesteld voor het traject Nijverdal-Wijthmen en kondigde minister Van Nieuwenhuizen aan dat de weg tot aan Raalte werd verbouwd. “Bij de verdeling kreeg Haarle helemaal niks.”

Missie
Plaatselijk Belang Haarle heeft ten doel het bevorderen van het leef- en woonklimaat in het dorp, zulks ten behoeve van alle inwoners en voor zoveel nodig in samenwerking met de instellingen en organisaties, die in Haarle activiteiten ondernemen.

Tekst: EG-WÉL 

Meer berichten
 
Auto zoeker