Flyer ‘Weinig te besteden’ geeft advies bij laag inkomen

Flyer ‘Weinig te besteden’ geeft advies bij laag inkomen

HELLENDOORN - “Weinig te besteden? Dat pakken we samen aan!” Dit is de titel van de flyer die elk jaar wordt uitgegeven door het Netwerk Sociale Zekerheid. Deze valt momenteel op de mat bij alle huishoudens.

In deze flyer vertellen verschillende organisaties hun verhaal over armoedebestrijding in de gemeente Hellendoorn. Naast het Hulpfonds Hellendoorn, stichting BOOM (Budget Op Orde Maken), de Voedselbank en De Huiskamer zijn in de uitgave van 2021 ook Noabers voor Noabers en het Trefpunt Minima meegenomen.

Brede hulp
Al deze organisaties zetten zich in voor mensen met een laag inkomen in de gemeente Hellendoorn. Dat doen ze elk op hun eigen manier. Het Hulpfonds helpt met geld en goederen. De Voedselbank met een wekelijks voedselpakket voor wie het financieel moeilijk heeft. Het Trefpunt Minima biedt een ontmoetingsplek voor mensen met een beperkt inkomen. Stichting BOOM ondersteunt mensen om (weer) inzicht te krijgen in hun inkomsten en uitgaven. Noabers voor Noabers zet zich in voor ‘noabers’ met een kleine beurs. De Huiskamer biedt inwoners van de gemeente Hellendoorn een inloophuis waar zij elkaar kunnen ontmoeten. De organisaties werken nauw met elkaar samen om mensen die weinig te besteden hebben zo goed mogelijk te ondersteunen.

Nog niet ontvangen?
De flyer wordt onder andere via de Raad van Kerken en de gemeente Hellendoorn verstrekt. Heeft u de flyer nog niet ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw adres naar clientenplatform@stichtingdewelle.nl of kijk op www.stichtinghulpfondshellendoorn.nl.

Vaker probleem dan gedacht
Veel mensen onderschatten de hoeveelheid mensen die in armoede leven, ook in hun eigen gemeenschap. Uit landelijke cijfers blijkt dat zo’n zes procent van de bevolking - ruim een miljoen mensen - onder de armoedegrens leeft. Dit komt dus ook in een gemeenschap als Hellendoorn vaker voor dan u wellicht denkt. Dit beeld is helaas niet heel verrassend - veel mensen komen niet graag uit voor hun schuldenproblematiek of laag inkomen. Zij kloppen dan ook niet vaak aan bij lokale organisaties die er juist zijn om hen te helpen. Bovendien zijn mensen lang niet altijd bekend met dit lokale hulpaanbod. De flyer dient dan ook een dubbel doel: zowel deze problematiek zichtbaar maken als mensen in de doelgroep ook goed informeren over de hulpmogelijkheden.

Meer berichten
 
Auto zoeker