Paasgroetactie van Raad van Kerken

NIJVERDAL - Pasen, het feest van de hoop, is voor de Raad van Kerken een belangrijk moment om aandacht te vragen voor een groot aantal gezinnen en alleenstaanden, die leven in moeilijke omstandigheden.

Uit bewogenheid met deze mensen en om hen een hart onder de riem te steken is door de Raad van Kerken besloten een “Paasgroetactie” te organiseren. Aangezien de Raad bij het organiseren van de Paasactie (nog steeds) wordt geconfronteerd met een groot aantal coronabeperkingen, ontvangen de gezinnen dit jaar niet het bekende Paasbrood als groet, maar een speciaal ontworpen enveloppe met daarin: een paasgroet, een waardebon en een zoete attentie. Middels de waardebon wordt het minimagezin in de gelegenheid gesteld om zelf, naar eigen keuze, een paasinkoop bij een supermark tin Nijverdal of de Kruidenwijk te doen.

Help ook iemand
De Raad hoopt, dat veel inwoners van onze gemeente op eigen initiatief dit voorbeeld gaan volgen en een corona-verantwoorde Paasgroet brengen aan een familielid, buur of een onbekende, als teken van medeleven en als “ruggensteun”. Een klein gebaar kan al veel betekenen voor een ander. Bij het organiseren van de “Paasgroetactie” wordt de Raad van Kerken geholpen door de diverse plaatselijke Diakonie -en Caritasinstellingen, het Trefpunt Minima, Stichting Hulpfonds Hellendoorn, Vluchtelingwerk Hellendoorn-Nijverdal, Thuiszorg Noord West Twente, Stichting Voedselbank Hellendoorn, Stichting BOOM en Stichting Naobers voor Naobers.

Meer berichten
 
Auto zoeker