Column: Schenkingsvrijstellingen 2021

Als er wat geschonken wordt door de ene persoon aan de andere persoon, kan het zijn dat er schenkbelasting verschuldigd is. Dit geldt voor een gewone schenking, maar ook voor een zogenaamde “papieren schenking”. Schenkbelasting moet betaald worden door degene die iets geschonken krijgt, ook wel de “begiftigde” genoemd. Niet over iedere schenking hoeft schenkbelasting betaald te worden. Er zijn namelijk vrijstellingen in de wet. Er zijn verschillende vrijstellingen.

Jaarlijkse vrijstelling

De jaarlijkse vrijstelling wordt ook wel de kleine schenkingsvrijstelling genoemd. Dit is de vrijstelling die ieder kalenderjaar opnieuw gebruikt kan worden. Zo mag een kind van zijn ouders dit jaar (2021) onbelast een schenking krijgen van €6.604,-. Voor een kleinkind is dit €3.244,-. Dit laatste bedrag is ook vrijgesteld voor alle overige schenkingen (bijvoorbeeld van tante aan neef of van buurman aan buurvrouw). Voor een schenking van het jaarlijks vrijgestelde bedrag hoeft door de begiftigde geen aangifte bij de belastingdienst worden gedaan.

Eenmalige verhoogde vrijstelling

Voor kinderen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar geldt een eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling (€26.881,- in 2021), ook wel grote schenkingsvrijstelling genoemd. Deze eenmalige verhoogde vrijstelling kan nog eens extra verhoogd worden als het kind het extra gedeelte van de schenking aanwendt voor de financiering van een dure studie (tot €55.996,-) of als het kind het extra gedeelte van de schenking aanwendt voor de financiering van een eigen woning (tot € 105.302,-). Een beroep op een eenmalige verhoogde (extra) vrijstelling moet in de aangifte voor de schenkbelasting bij de belastingdienst worden gedaan.

Goede doelen

Goede doelen (als zodanig door de overheid aangewezen) hebben een algehele schenkingsvrijstelling. Dit betekent dat zij geen schenkbelasting verschuldigd zijn, ongeacht het bedrag dat verkregen wordt.

Indien u van plan bent om (binnenkort) te gaan schenken, is het verstandig om u goed te laten voorlichten over de mogelijkheden en (fiscale) gevolgen van een eventuele schenking. Wij kunnen u helpen de juiste keuze(s) te maken.


Meer berichten
 
Auto zoeker