Fabriek van Ben & Jerry's in Hellendoorn.
Fabriek van Ben & Jerry's in Hellendoorn.

CO2-uitstoot is ruim 20 procent lager

Algemeen

HELLENDOORN - In de ‘Duurzame Energievisie Hellendoorn’ was als doel gesteld dat de CO2-uitstoot in 2025 20 procent minder moest zijn ten opzichte van 2008. Die 20 procent minder CO2-uitstoot is inmiddels behaald in de gemeente Hellendoorn door inzet van inwoners en bedrijven. Annemarie Dubbink, wethouder duurzaamheid: “Ik ben erg blij met het behaalde resultaat en met de initiatieven van inwoners en bedrijven om energie te besparen en duurzaam op te wekken. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar een duurzaam 2050.” 

De CO2-uitstoot in de gemeente Hellendoorn is in totaal met 32 procent verminderd ten opzichte van 2008. Dit is meer dan verwacht door de coronatijd. Hiermee is de doelstelling van de ‘Duurzame Energievisie Hellendoorn’ behaald.

Huishoudens en bedrijven leverden de grootste bijdragen. Beide deden dit met name door energie te besparen en door het leggen van zonnepanelen op hun dak. Ook de eerste projecten voor grootschalige opwek van duurzame energie leveren al een flinke vermindering van de CO2-uitstoot op.

Een voorbeeld van een succesvol inwonersinitiatief voor CO2-vermindering is de collectieve inkoop van zonnepanelen in Haarle door Haarle Energie Neutraal. Miny ten Den deed hieraan mee: “Ik vind zonnepanelen een must als je mee wilt werken aan een duurzame energievoorziening. We plaatsten daarom 20 zonnepanelen op onze schuur en doen daarnaast ook mee aan de postcoderoos via de CAVV. Het levert een financieel voordeel op, maar ik doe het voor mijn kinderen en kleinkinderen.”

Een van de bedrijven die mooie stappen zette en de CO2-uitstoot in de praktijk terugbracht is Ben & Jerry’s. Marco Eggink, fabrieksdirecteur Ben & Jerry’s in Hellendoorn, “We gebruiken 100 procent groene energie en met behulp van onze biovergister ‘de Chunkinator’ kunnen we ijs dat in ons afval zit op een heel nuttige manier gebruiken, namelijk voor het opwekken van energie.”

Wethouder Dubbink: “We hebben mooie stappen gezet, maar er is ook nog een lange weg te gaan. Tot 2050 werken we verder aan een duurzame gemeente. Dit doen we door het besparen van energie, het opwekken van hernieuwbare energie, de gebouwde omgeving loskoppelen van aardgas en door een andere bron van warmte aan te bieden.”

De tussenstap is om in 2030 55 procent minder CO2 uit te stoten. Hiervoor moet Hellendoorn onder andere minimaal 71 GWh duurzame elektriciteit opwekken binnen onze gemeentegrens. Op dit moment is daarvan 16 procent gerealiseerd door projecten voor zon-op-land en zon-op-dak. Dubbink: “Er liggen veel kansen en het is belangrijk om de realisatie van projecten voor duurzame energie de komende tijd verder te versnellen.”

Het begin van Koningsdag vorig jaar. Na de opening door Ewald Aaltink en de burgemeester kon het feest echt beginnen.
Volop vertier tijdens Koningsdag Nijverdal 17 uur geleden
Overal in de gemeente zijn volop activiteiten voor kinderen én volwassenen.
Koningsdag Marle 21 uur geleden
Afbeelding
Winkelen bij Voedselbank Hellendoorn gisteren
Naast alle activiteiten buiten, is er binnen in de HOi-studio van alles te beleven.
Koningsdag bij HOi is 'Samen Oranje' 21 apr, 10:10
Afbeelding
Eschlanderkapel Hellendoorn organiseert een fietstocht voor de hele familie 20 apr, 19:26
Tafereel uit de bevrijdingsstraat in het Memory Vrijheidsmuseum. Het ontbijt zal plaatsvinden in de centrale hal, maar ontbijters kunnen het museum wel bezoeken. (Foto: MVM)
Meld je volgende week aan voor bevrijdingsontbijt 20 apr, 14:13
Afbeelding
Zonnebloem 75 jaar 20 apr, 12:00
Afbeelding
Lentewandeling met Natuurmonumenten 20 apr, 10:05