Afbeelding

Gemeente heeft plannen voor Hellendoorn Noord

Gemeentenieuws

De gemeente ziet in Hellendoorn mogelijkheden voor kleinschalige bedrijvigheid in het gebied ten noorden van de Werminkserve tot aan het bedrijf Landkracht. In Hellendoorn is er volgens onderzoek van de provincie Overijssel en onderzoek van de gemeente zelf vraag naar bedrijventerrein voor lokaal gebonden bedrijven. Ten zuide van Werminkserve ziet de gemeente kansen voor uitbreiding van de woonwijk Hellendoorn Noord.

Om het bedrijventerrein mogelijk te maken is er door de gemeente op de gronden in het gebied gelegen tussen de Isakke, het bedrijf Landkracht, Werminkserve en de Nieuwstadsleiding het voorkeursrecht opgelegd. Bij verkoop zijn de eigenaren daardoor verplicht om deze eerst aan de gemeente aan te bieden. “We maken gebruik van het voorkeursrecht, zodat we regie en sturing houden. Als de eigenaren de grond aan ons willen verkopen, dan willen we de gronden, al dan niet samen met samenwerkingspartners, gaan ontwikkelen voor kleinschalige bedrijvigheid. We vinden het gebied Hellendoorn Noord geschikt voor deze ontwikkelingen omdat het goed aansluit bij de bestaande dorpskern. Door de ligging ten opzichte van de Haersingel (N347) is het bovendien goed bereikbaar, zonder dat er extra verkeer door de dorpskern gaat. Het voorkeursrecht is in eerste instantie voor drie jaar gevestigd”, zegt Egbert Nijenbanning, wethouder Economie.

Wethouder Annemarie Dubbink vult aan: “Het is daarnaast belangrijk dat er voor iedereen die in de gemeente Hellendoorn wil wonen een betaalbare en kwalitatief goede woning is. Deze nieuwe ontwikkelingen dragen bij aan de leefbaarheid en de vitaliteit van het dorp voor de toekomst. In dit gebied ten zuiden van de Werminkserve zien we mogelijkheden om nieuwbouw te realiseren. Hoe dit exact vorm krijgt, dat zijn we aan het verkennen. De gronden zijn al lange tijd in eigendom van ontwikkelende partijen en we zullen hierin nauw samenwerken met deze betreffende grondeigenaren. We beseffen ons dat het zorgen voor meer woningen en bedrijvigheid ook betekent dat er dingen veranderen in de omgeving van onze inwoners. Uiteraard hebben we daar oog voor en willen we, als alles door kan gaan, zorgen dat het nieuw te ontwikkelen gebied goed ingepast wordt in de bestaande omgeving.”

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten nader onderzoek te doen naar de genoemde locaties. Daarnaast vraagt ze de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 juni 2024 om akkoord te gaan met het opleggen van het voorkeursrecht op de genoemde gronden ten behoeve van het bedrijventerrein. Deze raadsvergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal van het Huis voor Cultuur en Bestuur. Bijwonen van de raadsvergadering is mogelijk. De vergadering is ook online te volgen via hellendoorn.raadsinformatie.nl.

Grondeigenaren zijn persoonlijk geïnformeerd over deze plannen. Op woensdag 17 april is er een brief verstuurd naar omwonenden.

Afbeelding
Fairtrade documentaire: Slag om de klerewereld 11 uur geleden
De film heeft de Oscar gewonnen voor 'Best original screenplay'.
'Anatomy of a Fall' in ZINema 17 mei, 19:44
Hugo Wouters was in vorm bij beide wedstrijden.
Ravijnheren spelen kwartfinale eredivisie 17 mei, 11:42
Blije teams van de Marijkeschool.
Marijkeschool in regiofinale voetbal 17 mei, 07:50
Afbeelding
Eurol NK Autocross gaat van start in Haarle 16 mei, 19:50
Trainer Joost (links vooraan) met alle deelnemers tijdens de viering van hun 1-jarig jubileum. Alle mannen en vrouwen doen elke week weer enthousiast en op hun eigen niveau mee met de training.
'Opgeven vinden wij echt geen optie' 16 mei, 17:45
Afbeelding
Column: Grillige capriolen van 't härte in Heldern 16 mei, 12:11
Jan Mensink (achterste rij, tweede van links) met 'zijn' Ravijnmannen en begeleidingsteam na het behalen van de halve finale in de play-offs.
'Wilde de vijftig jaar graag volmaken' 16 mei, 10:17